FANDOM


Ang mga paksa at temang naitalakay ng kuwento:

  • Mangarap - Ang panaginip ng magkakapatid ay salamin ng mga gusto nilang abutin at mangyari sa kanilang buhay. Pero dahil sa kahirapan, ito'y mananatiling panaginip lamang.
  • Kahirapan - Pinakapakita ito bilang salungat sa kanilang mga panaginip na marangya at magarbo. Sa panaginip na lang nila nararanasan ang kanilang mga gusto.