FANDOM


Ilan sa mga paksa at temang naitalakay sa kuwento:

  • Tunay na pagkatao - Nililihim ni Diko ang kanyang tunay na kasarian sa kanyang pamilya. Nalaman ng kanyang bunsong kapatid ang katotohanan na siyang nagdulot ng internal struggle sa kanyang sarili.
  • Pakikipag-relasyon sa kapwa lalaki - Tampok sa kuwento ang relasyon ni Diko at ng kanilang katulong sa bahay na si Noel. Tinatago nila ang kanilang ugnayan sa kanilang pamilya.
  • Isyu ng relihiyon at kasarian - Nabanggit sa kuwento ang tungkol sa maselang debate ng pagtanggap o hindi pagtanggap ng simbahan sa mga homoseksuwal. Makikita ito sa pinapalabas na dokyumentaryo pinapanood ng pamilya ng gabi iyon.