FANDOM


Ilan sa mga paksa at temang naitalakay sa kuwento:

  • Tunay na pagkatao - Nililihim ni Diko ang kanyang tunay na kasarian sa kanyang pamilya. Nalaman ng kanyang bunsong kapatid ang katotohanan na siyang nagdulot ng internal struggle sa kanyang sarili.
  • Pakikipag-relasyon sa kapwa lalaki - Tampok sa kuwento ang relasyon ni Diko at ng kanilang katulong sa bahay na si Noel. Tinatago nila ang kanilang ugnayan sa kanilang pamilya.
  • Isyu ng relihiyon at kasarian - Nabanggit sa kuwento ang tungkol sa maselang debate ng pagtanggap o hindi pagtanggap ng simbahan sa mga homoseksuwal. Makikita ito sa pinapalabas na dokyumentaryo pinapanood ng pamilya ng gabi iyon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki