FANDOM


Si Chuckberry J. Pascual ay isang Pilipinong manunulat ng mga maikling kuwento at dula. Siya ay may M.A. sa Philippine Studies at kasalukuyang nag-aaral para sa isang PhD sa Malikhaing Pagsulat mula sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Siya ay nagtuturo sa 4th year Filipino Honors Program ng Ateneo High School at siya rin ay kasapi ng KULITI, isang lipon ng mga kabataang manunulat.


May mga nailimbag na siyang mga maikling kuwento kabilang na ang Mananayaw, Kumpisal, Kantanod, Ritwal, Sangandaan, at Berde. Ang kuwentong pinamagatang Berde ay inilathala sa ikatlong isyu ng Likhaan Journal of Contemporary Philippine Literature, ang tanging refereed na talaang pampanitikan sa Pilipinas. Siya, kasama ang dalawa pang manunulat, ay sumulat at gumawa din ng isang dula na may pamagat na Matyag para sa ika-6 na Virgin Labfest, isang festival ng mga bago at hindi pa naitanghal na mga one-act plays na sinulat na parehong mga amateur at mga kilalang playwrights.