FANDOMAng "Sangandaan" ay kuwento ng tatlong magkakapatid at ng kanilang mga karanasang hindi naman totoo. Nagsimula ang kuwento sa panganay na si Ding habang ito'y nagbabasa ng dyaryo at ipinagtitimpla ng kape ng katulong na naka-unipormeng asul sa kanyang bahay. Sumunod ang istorya ni Ana, ang kapatid nilang babae, na noon ay nagre-relaks at nagpapamasahe sa tatlong katulong na parehong nakasauot ng puting blusa at pantalon. Kasunod naman nito ang kuwento ng bunsong si Leon na kumakain ng pritong manok sa isang fastfood restoran at nakikipaglaro sa maskot nitong higanteng bubuyog na kulay pula. Ang tatlo ay biglang nagkitaan at nagsama sa isang bus na hindi nila alam kung saan pupunta at habang lulan nito ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa malaki at bago nilang bahay. Bumilis ang takbo ng bus at sabay-sabay silang humampas sa sandalan ng mga upuan. Sa huli ay naibunyag ang katotohanan: na panaginip lang pala ang mga nangyari, at habang sila'y tulog pa ay may nagaganap na demolisyon sa labas ng kanilang pala-palang bahay.